เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
 
เนื่องจากบล.ธนชาต มีความประสงค์ระงับการให้บริการผ่าน www.ThanachartSec.co.th เป็นการถาวร โดยท่านสามารถ Login เพื่อเข้าสู่ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ได้ที่ www.TNSitrade.com แทน ตั้งแต่วันที่ 28/2/2556 เป็นต้นไป
ขั้นตอนการ Login ที่ www.TNSitrade.com
1. เรียก URL : www.TNSitrade.com
2. ในส่วนของ Member Login ให้เลือกที่ปุ่ม iFIS
3. ระบุ Username และ Password เดิมที่เคยใช้ Login บน www.ThanachartSec.co.th
4. คลิกที่ปุ่ม Submit เพื่อเข้าสู่ระบบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หากท่านมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าอินเทอร์เน็ต ที่หมายเลข TNS Internet Hotline โทร 02-217-8941, 02-217-8900
บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ฝ่ายการตลาดอิเลคทรอนิคส์
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 
Dear Value Clients,
Thanachart Securities Public Company Limited would like to inform the suspension of service on www.ThanachartSec.co.th will be effective from 28/2/2013. You can login to iFIS internet on www.TNSitrade.com as described below;
How to login on www.TNSitrade.com
1. Go to URL : www.TNSitrade.com
2. Click iFIS button
3. Fill in your Username and Password
4. Click Submit
For more information, please click here.
Should you have any queries, please call TNS Internet hotline 02-2178941,02-217-8900.
We apologise for the inconvenience this has caused you.
Yours Faithfully
Electronic Securities Trading Department,
Thanachart Securities Public Company Limited