รับฟังไฟล์ย้อนหลัง : บทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน
วันที่ 15/12/2560
รอบเช้า รอบบ่าย
วันที่ 14/12/2560
รอบเช้า รอบบ่าย
วันที่ 13/12/2560
รอบเช้า รอบบ่าย
วันที่ 12/12/2560
รอบเช้า รอบบ่าย