รับฟังไฟล์ย้อนหลัง : บทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน
วันที่ 22/06/2561
รอบเช้า รอบบ่าย
วันที่ 21/06/2561
รอบเช้า รอบบ่าย
วันที่ 20/06/2561
รอบเช้า รอบบ่าย
วันที่ 19/06/2561
รอบเช้า รอบบ่าย