รับฟังไฟล์ของวันนี้ : บทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน
วันที่ 24/09/2561
รอบเช้า รอบบ่าย
   
รับฟังไฟล์ย้อนหลัง : บทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน
วันที่ 21/09/2561
รอบเช้า รอบบ่าย
วันที่ 20/09/2561
รอบเช้า รอบบ่าย
วันที่ 19/09/2561
รอบเช้า รอบบ่าย
วันที่ 18/09/2561
รอบเช้า รอบบ่าย