ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม Streaming ผ่าน App Store มีขั้นตอนดังนี้


  1. เข้า App Store ทำการ Search หาชื่อโปรแกรม “Streaming”
  2. ทำการคลิกเลือกโปรแกรม Streaming และทำการกดที่ปุ่ม INSTALL เพื่อทำการติดตั้ง
  3. ระบบ App Store จะทำการสอบถาม iTunes (Apple ID) Username/Password (ได้จากการลงทะเบียนการใช้งานที่ App Store) แล้วกดที่ปุ่ม OK 
  4. ระบบจะทำการติดตั้งโปรแกรม Streaming (โดยจะขึ้นข้อความแสดงการ Install ด้านล่าง icon)