ไทย EnglishIPO Stock: หุ้น "EUREKA" บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) จะเข้าทำการซื้อขายในวันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นวันแรก โดยมีราคา IPO อยู่ที่ 2.25 บาทต่อหุ้น / แจ้งระงับบริการ : บริษัทฯ ขอแจ้งกำหนดการปิดเพื่อปรับปรุงระบบ ของเว็บไซต์ www.TNSitrade.com โดยลูกค้าจะไม่สามารถ login เข้าสู่ระบบได้ ในเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 เวลา 13:00 - 17:00 น.  บริษัทฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

       


เกี่ยวกับการซื้อขายผ่านโทรศัพท์มือถือ


การใช้บริการผ่านเครื่อง iPhone และ iPad

 • จะใช้งานโปรแกรม Streaming ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?
  1. มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท อินเทอร์เน็ตกับ บล.ธนชาต จำกัด
  2. มีเครื่อง iPhone หรือ iPad
  3. มี Username & Password และ PIN เพื่อทำการ Login ดูข้อมูลหุ้น และส่งคำสั่งซื้อขาย


 • ต้องใส่ Username และ Password อะไรเพื่อสำหรับเข้าสู่ระบบ?
 • ในการเข้าสู่ระบบดังกล่าวจะใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าสู่ระบบซื้อขายหุ้นทางอินเทอร์เน็ต • เมื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Streaming แล้ว ขึ้นข้อความว่า “The application Streaming was not installed on the iPhone (iPhone name) because an unknown error occurred [0xE8008015)” ต้องทำอย่างไร?
 • จากปัญหาดังกล่าวเกิดจาก Version ของ Firmware ของเครื่อง iPhone ไม่รองรับ ซึ่งในกรณีนี้ต้องตรวจสอบ Firmware version ของเครื่อง iPhone โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. เข้า icon Setting จากหน้าจอ iPhone
  2. เข้า Menu General เลือก About
  3. ดู Firmware Version ซึ่งต้องมากกว่า Version 2.2.1


 • หากเปิดโปรแกรม Streaming แล้วไม่พบ List รายชื่อโบรกเกอร์ ต้องทำอย่างไร?
 • ต้องตรวจสอบว่าเครื่องสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ โดยทดลองเปิดโปรแกรม Safari แล้วเข้า http://www.settrade.com
  • หากไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ ให้ติดต่อ Operator ที่ท่านใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือตรวจสอบ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง
  • หากเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ แต่ไม่สามารถเข้าโปรแกรม Streaming ได้ ให้ Uninstall โปรแกรม Streaming แล้ว Install Program ใหม่อีกครั้ง

  ขั้นตอนการ Uninstall Program Streaming มีดังนี้

  1. จากหน้าจอ iPhone หรือ iPad กดที่ Icon Streaming ค้างไว้จนกระทั่ง Icon สั่น
  2. บน Icon จะแสดงเครื่องหมาย (X)
  3. กดที่ (X) ระบบจะแสดงข้อความ
   Delete "Streaming"
   Delete "Streaming" Will also delete all of its Data
  4. กด Delete เพื่อยืนยันการ Uninstall Program


 • หากเปิดโปรแกรม Streaming แล้วมีข้อความแสดงว่า “A new version of Streaming iPhone is available. Please uninstall and download the new version(Version….).” ต้องทำอย่างไร?
 • จากปัญหาดังกล่าวแสดงว่ามีการ Upgrade โปรแกรม Streaming ซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
  1. ทำการ Uninstall โปรแกรม Streaming ตัวเดิมออกก่อน
  2. หลังจากนั้น ให้ทำการ Download โปรแกรม Streaming version ใหม่จาก App Store