รายละเอียดธนาคารในการโอนเงินเข้าบล.ธนชาตจำกัด(มหาชน)

ในการฝากเงินเข้าบัญชีบริษัท เพื่อขอเพิ่มวงเงิน (Line Available) ให้กับบัญชีอินเตอร์เน็ตของท่าน สามารถโอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM Internet Banking และ E-payment โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ท่านสามารถนำเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด(มหาชน) และนำเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทดังนี้
 2. หลังจากนำฝากเงินเข้าบัญชีข้างต้นแล้ว ท่านต้องแจ้งการฝากเงินมาที่เรา โดยเลือกทำผ่านช่องทางดังนี้
  • Fax ใบ Pay-In Slip ของธนาคาร พร้อมระบุชื่อ - นามสกุล และ เลขที่บัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์มาที่ 02-217-8643 หรือ
  • ทำการ Scan ใบ Pay-In Slip แนบพร้อมอีเมล์ระบุชื่อ - นามสกุล และ เลขที่บัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์ ส่งมาที่ internet@thanachart.co.th หรือ
  • แจ้งผ่านเมนู “E-Forms” เลือกที่เมนู “แจ้งการฝากเงิน” (Cash Deposit) แล้วทำการระบุข้อมูลการฝากเงินลงในแบบฟอร์มดังกล่าว เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกด ปุ่ม Submit เพื่อยืนยันการทำรายการแจ้งการฝากเงิน
หมายเหตุ:
หากท่านแจ้งรายการฝากเงินหลังเวลา 16.30 น. วงเงินของท่านจะถูกเพิ่มเข้าบัญชีในวันถัดไป

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) มีความภูมิใจนำเสนอบริการโอนเงินผ่านระบบ E-Payment เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการโอนเงิน สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเตอร์เน็ตประเภท Cash Balance ซึ่งท่านสามารถทำการโอนเงินจากบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารกสิกรไทยของท่านผ่านทางระบบ Internet Banking เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีที่ท่านมีอยู่กับทางบริษัทฯโดยที่ระบบจะทำการหักเงินในบัญชีธนาคารของท่าน และเพิ่มยอดวงเงินซื้อขาย (Line Available) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้ท่านทันทีที่ท่านทำรายการโอนเงินเสร็จสิ้นก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทำการ (*กรุณาทำรายการ E-Payment เฉพาะวันทำการเท่านั้น)

เงื่อนไขการใช้บริการ "E-Payment"

หมายเหตุ:
เฉพาะลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ต้องทำการสมัครใช้บริการ KBANK Online Direct Debit ก่อน จึงจะสามารถทำรายการโอนเงินออนไลน์ผ่านเมนู E-Payment ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 1. คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย
  (KBANK E-Payment) กับ บล.ธนชาต จำกัด(มหาชน)
 2. เมื่อกรอกแบบฟอร์มการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านนำส่งเอกสารดังกล่าวที่ ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขา
 3. ทางธนาคารกสิกรไทย จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งข้อมูล Password ให้ท่านภายใน 1 อาทิตย์ ทางไปรษณีย์

 1. Login เข้าสู่ระบบ TNSitrade.com
 2. เลือกเมนู E-PAYMENT
 3. เลือกธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
 4. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน และยืนยัน "TNSitrade PIN No."

 5. เลือก ยอมรับ เพื่อยืนยันการเข้าทำรายการธุรกรรมการโอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์เข้าสู่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

 6. ยืนยันรหัส Login name และ password ของระบบ SCBeasy

 7. เลือกเลขที่บัญชีที่ต้องการทำรายการ จากนั้นกด Submit

 8. รายการโอนเงินเสร็จสิ้นและระบบจะทำการเพิ่มยอด Line Available ในบัญชี TNSitrade ให้ท่านทันที

 1. Login เข้าสู่ระบบ TNSitrade.com 
 2. เลือกเมนู E-PAYMENT
 3. เลือกธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

 4. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน และยืนยัน "TNSitrade PIN No."

 5. เลือก ยอมรับ เพื่อยืนยันการเข้าทำรายการธุรกรรมการโอนเงินจากธนาคารกสิกรไทยเข้าสู่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

 6. ยืนยันรหัส Login name และ password ของระบบ KBANK

 7. เลือกเลขที่บัญชีที่ต้องการทำรายการ จากนั้นกด Submit

 8. รายการโอนเงินเสร็จสิ้นและระบบจะทำการเพิ่มยอด Line Available ในบัญชี TNSitrade ให้ท่านทันที

 1. Login เข้าสู่ระบบ TNSitrade.com 
 2. เลือกเมนู E-PAYMENT
 3. เลือกธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

 4. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน และยืนยัน "TNSitrade PIN No."

 5. เลือก ยอมรับ เพื่อยืนยันการเข้าทำรายการธุรกรรมการโอนเงินจากธนาคารกสิกรไทยเข้าสู่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

 6. ยืนยันรหัส Login name, password และเลขที่บัญชี ของ Krungsrionline

 7. เลือกบัญชีที่จะใช้ชำระ

 8. ยืนยันรายการโอนเงินอีกครั้ง

 9. ธนาคารแสดงยืนยันรายการโอนเงินเสร็จสิ้น

 10. ระบบจะทำการเพิ่มยอด Line Available ในบัญชี TNSitrade ให้ท่านทันที

 1. Login เข้าสู่ระบบ TNSitrade.com 
 2. เลือกเมนู E-PAYMENT
 3. เลือกธนาคารยูโอบี (UOB)

 4. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน และยืนยัน "TNSitrade PIN No."

 5. เลือก ยอมรับ เพื่อยืนยันการเข้าทำรายการธุรกรรมการโอนเงินจากธนาคารกสิกรไทยเข้าสู่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์    

 6. ยืนยันรหัส Login name, password และเลขที่บัญชี ของ UOB CyberBanking

 7. ธนาคารแสดงยืนยันรายการโอนเงินเสร็จสิ้น

 8. ระบบจะทำการเพิ่มยอด Line Available ในบัญชี TNSitrade ให้ท่านทันที